Back to Main Navigation
Group 52-1
Länkar
Partnererbjudande

Online ledarskapsträning

 

Hur mycket är ert innovationsklimat påverkat av ledarskapet? Det korta svaret: Väldigt mycket!

 

Om du vill få innovation att blomstra i din organisation behövs en tillitsfull och trygg kultur.

 

I den här ledarskapsträningen online får deltagare en helt ny bild av vad ledarskap kan vara, man får omfattande insikter om sina brister för att ge motivation och egenintresse att intensivt kunna träna upp "det nya". Man lär sig även nya sätt att relatera och leda, och får utveckla de egenskaper som skapar engagemang och ansvar hos medarbetarna. Detta betyder att man inte bara får nya insikter, utan också konkret kan förändra hur man är, beter sig och hur man kommunicerar.

Om Tuff Ledarskapsträning

Drömmer du om en organisation med lyhörda chefer, självstyrda anställda och en kultur av öppenhet och förtroende? Vi förvandlar team, avdelningar eller hela företag och skiftar arbetsklimatet från dysfunktionellt till generativt. Om arbetsklimatet redan är positivt hjälper vi att ta kvaliteten på samarbetet till nya höjder genom att bygga förmågan att ha en avancerad feedbackkultur och mer involverande arbetssätt.

Vi utbildar chefer i den typ av ledarskap som producerar motiverade, ansvarsfulla medarbetare och oberoende team.

Vi erbjuder regelbundet öppna program i Stockholm, Göteborg, Malmö, London, Amsterdam, Kiev och genomför också interna program internationellt i klassrum eller online.

Kontakta Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius
Grundare

info@tuffledarskapstraning.se

08-446 16 20

LinkedIn