Back to Main Navigation
Group 62-1
Länkar
Partnererbjudande
Ta tillvara ert lärande
 
Boka en workshop med Canblinot, och få en månad gratis med Hives!
 
Ta hjälp för att identifiera era viktigaste utvecklingsområden och använd Hives innovation management-verktyg för att ta tillvara på alla insikter och lösningar som människorna i (och utanför) din organisation kan bidra med.
 
Lösningarna finns där, och tillsammans kan vi se till att allt lärande som sker just nu inte går förlorat, utan blir konkretiserat och använt för att skapa vår nya verklighet!

Om Oxy Group

Oxy Group består av erfarna konsulter med kompetens för att utveckla företag och individer. Vi hjälper organisationer att göra smarta investeringar i anställda för att skapa bättre hållbarhet och lönsamhet. Varför? Individernas allmänna välbefinnande förknippas ofta med utmaningar på jobbet. En individ som är stressad, frånvarande eller kämpar med motivation är helt klart inte den optimala anställden för arbetsgivaren. Det spelar ingen roll om individernas utmaningar är direkt kopplade till arbetsplatsmiljön, det som är viktigt är att den anställda mår bra, har en bra arbetslivsbalans, är motiverad och älskar att komma på jobbet! Följaktligen investera i dina anställda för att göra din organisation mer framgångsrik.

Med Hives programvara för innovation visualiseras de viktigaste arbetsplatsutmaningarna. Detta är ett effektivt verktyg för Oxy Group-analysen av en organisations specifika utmaningar och valet av rättighetsåtgärder för både individer och organisationen. Vi fokuserar på ledarutveckling med fokus på hållbarhet och kommunikation, gör flexibla och distansarbetsmetoder effektivare i ett grupp- och individperspektiv och hur man skapar individuella hållbarhetsplaner. Vi erbjuder också tjänster inom hantering av beteendeförändringar (OBM), coaching, föreläsningar och utbildning i hälsostrategi och mänsklig hållbarhet.

Kontakta Oxy Group

Kristina Sundbaum
Grundare

+46 70 229 60 95
kristina.sundbaum@oxygroup.se

LinkedIn