Back to Main Navigation

Gör innovation enklare, inkluderande,
och mer mänsklig.

Hives innovationsplattform kopplar ihop människor med innovation. Den kopplar samman organisationer och dess anställda så att de tillsammans kan driva verksamheten framåt.

Idag använder organisationer runt om i världen hives för att göra deras innovationsarbete enklare, mer inkluderande och mänskligt — varje dag. Från de största organisationerna på marknaden till mindre företag.

hives_about us logos
Hives_about us_idea

Vi är övertygade att innovation startar med människor och att möjliggöra idéer

 

En gång i tiden var vi ett team av konsulter som hjälpte organisationer att hantera förändring och innovation. Vi upplevde det svårt för anställda att uttrycka sina åsikter och dela med sig av sina idéer.

De saknade helt enkelt en permanent modell för ständig förändring. Och utan ett enkelt sätt att samla idéer skulle en förändring komma långsamt och organisationens hälsa (och rikedom) skulle hotas.

Hives began with a simple idea. That knowledge and experience need to be shared. Once upon a time, we used to be a team of consultants that would help organisations to manage change and innovation. However, we understood early on that many of our clients had a hard time enabling their employees to voice their opinions and share ideas of improvement.

They simply lacked a permanent model for constant change. And without an easy way to gather ideas, a change would come slowly and the health (and wealth) of the organisation would be threatened.

hives_about us

Ge människor kunskap, erfarenheter och idéer

En utmaning som nästan varje organisation vi pratar med har är hur man nyttjar och använder alla idéer.

Anställda samlar inspiration och intryck hela tiden, dessa kan förvandlas till stora och värdefulla kreativa idéer för verksamheten.

En outnyttjad kunskapskälla helt enkelt. Dessa idéer behöver samlas in, organiseras och struktureras för att sedan kunna implementeras. 

hives_about us challenge

Hives - Verktyget för företag som vill få innovation att hända

Så vi beslutade att skapa en lösning för dessa problem! Ett verktyg som skulle hjälpa organisationer att göra det möjligt för sina anställda att uttrycka sina åsikter och dela sina idéer om förbättring och samtidigt nyttja och skörda alla idéer för att sedan realisera dem.

Hives ger företag och organisationer möjligheten att inte bara att innovera, utan också att stärka sig själva och sina anställda på ett sätt som de inte trodde var möjligt!

 

Medarbetar(bin) (lika söta som honung)

Kul fakta: visste du att bikupor är en vanligt förekommande symbol för industri och företag?

Symbolen är meningsfull eftersom alla bin i en bikupa arbetar mot ett gemensamt mål; samla, ta med hem och förvandla nektar till honung — var och en med ett specifikt syfte och uppgift.

Deras process att arbeta tillsammans med syftet att samla nektar och förvandla den till honung liknar i stort sett hur de flesta anställda samexisterar och samarbetar inom ett företag. Det är också därför vi heter Hives.

Liksom en bikupa, är också välfärden och kulturen i en organisation också starkt beroende av den upptagna anställning som den består av.

De flesta anställda, som bin i en bikupa, trivs i organisationer som har en stark grund, effektiva och stabila och inkluderande arbetsprocesser.

De vill vara en del av något större och strävar efter att bidra varhelst de kan.

Management

Robin Lilia
Robin Lilia
Head of Sales & Founder

robin@hives.co

Linkedin

Anna Crona
Anna Crona
Customer Success Manager

anna@hives.co

Linkedin

Mattias Björk
Mattias Björk
CMO

mattias@hives.co

Linkedin

Kenny Eriksson
Kenny Eriksson
CTO

kenny@hives.co

Linkedin

Alexander Wenneberg Larsson
Alexander Wennerberg Larsson
CEO & Founder

alexander@hives.co

Linkedin