Hives Partners

Hitta en Hives partner som passar ditt behov

Hitta din perfekta partnermatchning – våra partners är specialiserade på områden kopplade till innovationshantering och har ett stort utbud av kompetenser som syftar till att lyckas med innovation! Utforska våra partners nedan och få ditt innovationsarbete, -strategi, -process och -kultur igång.

Partners

Konsulter för innovation Oxy Group med hives idéverktyg
Oxy Group
Oxy Group består av erfarna konsulter med kompetens för att utveckla företag och individer. Vi hjälper organis...
Konsulter för innovation House of Sparks med hives idéverktyg
House of Sparks
House of Sparks hjälper dig att upptäcka nya möjligheter och förvandla dem till handling, snabbt! Vi tillhandahåller aff...
Konsulter för innovation Frontit med hives idéverktyg
Frontit

Vi brinner för att motivera individer och organisationer att nå sin fulla potential och därigenom skapa...

Konsulter för innovation Curiosity Shop med hives idéverktyg

Curiosity Shop

Curiosity Shop is a T-shaped, tiny mighty hub agency based in Stockholm. From its human centric root it branches out...
SolidEngineer Innovationsledning innovation consultant for hives.co

SolidEngineer 

SolidEngineers tradition går hela vägen tillbaka till 90-talet. Vår produkt "InnovationLab" är en gratis källa för dig...
Konsulter för innovation Canblinot med hives idéverktyg
Canblinot
Från förvirring till handling! Generation Z, delningsekonomi, spelningsekonomi, robotar, VR, digitalisering, AI och gamif...
Konsulter för innovation Jungle Design med hives idéverktyg
Jungle Design
Genom att utnyttja databaserade metoder såväl som traditionella designmetoder kan vi få en...
Konsulter för innovation Innovation Growth Consulting med hives idéverktyg
IGC
IGC kan ge dig de framsteg du önskar med dina innovationsinsatser. Vi hjälper dig att förstå dina kunders...
Konsulter för innovation Hokahey med hives idéverktyg
Hokahey
Vi älskar de komplexa innovationsutmaningarna: Några kända kundbehov, andra som ännu inte har upptäckts...
thread consulting

THREAD

Vi hjälper ledare att skapa meningsfull disruption och avvika från mönster som får dem att förbise den viktigaste...
Konsulter för innovation Your Heroes med hives idéverktyg
Your Heroes
Vi skapar hjältar för morgondagen genom att hjälpa vår klient att påskynda förändringen och behärsk...
Konsulter för innovation LEAPS med hives idéverktyg
LEAPS
Vi skapar innovativa organisationer!
I en global värld med ökad konkurrens och allt snabbare...
Konsulter för innovation Tuff Ledarskapsträning med hives idéverktyg
Tuff Ledarskapsträning
Drömmer du om en organisation med lyhörda chefer, självstyrda anställda och en kultur av öppenhet...
norrhavet innovation consultant for hives.co

Norrhavet

Vi tror på framtidsorienterade företag. Vad det betyder är att vi designar förutsättningar som främjar innovation inom...
Konsulter för innovation Seek Growth med hives idéverktyg
SeekGrowth
Seek Growth är ett litet företag för företagsledning och innovation. Vårt uppdrag är tillväxt. Vi hjälper människ...
hello future

HelloFuture!

Vi tror på en framtid där alla har tillgång till den bästa kunskapen om innovation och utveckling.