Back to Main Navigation

Hives Partners

Hitta en Hives partner som passar ditt behov

Hitta din perfekta partnermatchning – våra partners är specialiserade på områden kopplade till innovationshantering och har ett stort utbud av kompetenser som syftar till att lyckas med innovation! Utforska våra partners nedan och få ditt innovationsarbete, -strategi, -process och -kultur igång.

Rectangle1

Partners

Konsulter för innovation Centigo med hives idéverktyg
Centigo
Vi brinner för att skapa lösningar som fungerar.
Varje innovation börjar med en inblick; Förändringen i kundb...
 
 
Konsulter för innovation Oxy Group med hives idéverktyg
Oxy Group
Oxy Group består av erfarna konsulter med kompetens för att utveckla företag och individer. Vi hjälper organisationer att gö...
 

 

Group 62-2
Frontit
We are passionate about creating extraordinary and sustainable results by developing individuals and businesses to their full...
 
 
Konsulter för innovation House of Sparks med hives idéverktyg
House of Sparks
House of Sparks hjälper dig att upptäcka nya möjligheter och förvandla dem till handling, snabbt! Vi tillhandahåller aff...
 
 
Konsulter för innovation Seek Growth med hives idéverktyg
SeekGrowth
Seek Growth är ett litet företag för företagsledning och innovation. Vårt uppdrag är tillväxt. Vi hjälper människ...
 
 
Konsulter för innovation Jungle Design med hives idéverktyg
Jungle Design
Genom att utnyttja databaserade metoder såväl som traditionella designmetoder kan vi få en snabbare och mer exakt förs...
 
 
Konsulter för innovation Innovation Growth Consulting med hives idéverktyg
IGC
IGC kan ge dig de framsteg du önskar med dina innovationsinsatser. Vi hjälper dig att förstå dina kunders fram...
 
 
Konsulter för innovation Tuff Ledarskapsträning med hives idéverktyg
Tuff Ledarskapsträning
Drömmer du om en organisation med lyhörda chefer, självstyrda anställda och en kultur av öppenhet och förtroende? Vi...
 
 
Konsulter för innovation Canblinot med hives idéverktyg
Canblinot
Från förvirring till handling! Generation Z, delningsekonomi, spelningsekonomi, robotar, VR, digitalisering, AI och gamifica...
 
 
Konsulter för innovation Hokahey med hives idéverktyg
Hokahey
Vi älskar de komplexa innovationsutmaningarna: Några kända kundbehov, andra som ännu inte har upptäckts, lös...
 
 
Konsulter för innovation Your Heroes med hives idéverktyg
Your Heroes
Vi skapar hjältar för morgondagen genom att hjälpa vår klient att påskynda förändringen och behärsk...
 
 
Konsulter för innovation LEAPS med hives idéverktyg
LEAPS
Vi skapar innovativa organisationer!
I en global värld med ökad konkurrens och allt snabbare...
 
 
norrhavet innovation consultant for hives.co

Norrhavet

We believe in future oriented businesses. What that means is that we design the conditions that promote innovation in...