Find the perfect Innovation Management Consultant at Frontit

hives certified partner
Links
Partner Deals

[In Swedish]

Vi vill dela vår kunskap med er! Boka en workshop med Frontit, och få en månad gratis med Hives!

 

 Digitalt ledarskap – personligt, operativt och strategiskt kräver innovation och tillvaratagande av medarbetarnas idérikedom.

 

Frontit utbildar, tränar och coachar era medarbetare i projektarbete, förändringsledning, agila arbetssätt, krav- och testarbete. Vi gör det genom företagsinterna utbildningar, mentorskap eller coaching. Vi brinner för att utveckla individer och verksamheter till sin fulla potential.

About Frontit

We are passionate about creating extraordinary and sustainable results by  motivating individuals and businesses to reach their full potential. Frontit consulting services helps companies and organizations to make change work with our effective consulting services. We are 200 employees in Stockholm, Sundsvall, Västerås, Norrköping, Örebro and Malmö.

 

How can you support Hives' customers?

I can facilitate Hives customers through the entire process from identifying scope and challenge, running idea generation, estimation and rating, to find the best idea that will contribute to your innovation. Furthermore, I’mspecialized in understanding what drives people’s behaviors, how they perceive the world and make decisions. It’s is a proven knowledge which gives advantage in the facilitation of this process.

- Kerstin Lindfors, FrontitContact Frontit

Kerstin Lindfors
Change management consultant and executive coach

kerstin.lindfors@frontit.se

+46 72 528 14 14

LinkedIn