Genom att involvera och engagera hela bolaget i innovationsarbetet blir bredden på idéerna större och kvaliteten på lösningarna bättre. Den första idén är aldrig färdig att implementeras därför behöver vi ha många idéer inom samma område för att de ska kunna bygga på varandra.

Att utforska många idéer kräver ett strukturerat arbetssätt för att effektivt utnyttja de resurser vi har och för att minska risken att misslyckas.

Kristian Elmefall kommer i det här webinar:et gå igenom hur man arbetar med idékampanjer, hypotesdrivet arbetssätt och experiment för att med begränsade resurser få ut maximalt ur sitt innovationsarbete.

Related Posts

5 min read

[In Swedish] Upptäck, prototypa och testa nya möjligheter snabbt

Hives live webinar Nyckeln till innovation är samarbete mellan personer med olika kompetenser. De kan skapa något mycket...

Read full article
5 min read

[In Swedish] - Hur du strukturerar ert innovationsarbete för bästa resultat, ledarskap och kultur.

I detta webbinarium så kommer vi att ta upp vikten av att strukturera sitt innovationsarbete genom att arbeta systematis...

Read full article
4 min read

[In Swedish] - Vad innebär det att vara innovativ och hur blir jag det själv?

Innovation gör det enklare att växa, oavsett storleken på ditt företag. Du kanske har en liten start-up, men om du innov...

Read full article