Welcome to Hives - Fredrik Heghammar!

  • Alexander Wennerberg Larsson
3 min read
3 min read

Welcome to Hives - Fredrik Heghammar!

Why did you choose to join Hives? After working with innovation for over 20 years, it is more evident than ever that innovation work requires process and structure. We need a home where ideas can go f...

8 min read

The 4 Best Methods To Evaluate Ideas For Your Innovation Pipeline [+Free Templates]

Some argue that in the world of Innovation, the volume of ideas is vital. Others say that it's not. But the fact is that a large number of ideas is crucial to find real breakthrough innovations. And w...

6 min read

Driving Remote Innovation While Working From Home

Successfully managing Innovation is critical for any company looking to retain its company's speed and performance. Not being able to drive Innovation is risky and costly both in the short and long te...

37 min read

Extracting the value of innovation

In our previous articles What is Innovation? and How to drive innovation, we have discussed what innovation is and how we can work practically with driving it, from different points of view. This arti...

[In Swedish] Upptäck, prototypa och testa nya möjligheter snabbt

Hives live webinar Nyckeln till innovation är samarbete mellan personer med olika kompetenser. De kan skapa något mycket större än vad man själv kan göra. Myten om det ensamma geniet har spruckit. För...

1 min read

Product Update: New text editor and improved mobile experience

Hi everyone! 👋 Here's a product update of the latest releases in hives.co.

1 min read

[In Swedish] - Hur du strukturerar ert innovationsarbete för bästa resultat, ledarskap och kultur.

I detta webbinarium så kommer vi att ta upp vikten av att strukturera sitt innovationsarbete genom att arbeta systematiskt med innovationsledning. Vi kommer att göra en genomlysning av stegen i innova...

[In Swedish] - Vad innebär det att vara innovativ och hur blir jag det själv?

Innovation gör det enklare att växa, oavsett storleken på ditt företag. Du kanske har en liten start-up, men om du innoverar kan du växa. Om du har ett stort företag kan du ta en ännu större marknadsa...

[In Swedish] - Hur du kan arbeta med idékampanjer och få maximalt ut av ditt innovationsarbete

Genom att involvera och engagera hela bolaget i innovationsarbetet blir bredden på idéerna större och kvaliteten på lösningarna bättre. Den första idén är aldrig färdig att implementeras därför behöve...

Related Posts